॥ श्री सूर्याष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

द्रष्टव्यं :
स्तोत्रेषु कुत्रापि अशुद्धो विद्यते तु अधः कमेन्टकोष्ठे संसूचयन्तु तेन महान्तः धन्यवादाः

 ॥  श्री सूर्याष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

ॐ सूर्याय नमः
ॐ अर्यमणे नमः
ॐ भगाय नमः
ॐ त्वष्ट्रे नमः
ॐ पूष्णे नमः
ॐ अर्काय नमः
ॐ सवित्रे नमः
ॐ रवये नमः
ॐ गभस्तिमते नमः
ॐ अजाय नमः
ॐ कालाय नमः
ॐ मृत्यवे नमः
ॐ धात्रे नमः
ॐ प्रभाकराय नमः
ॐ पृथिव्यै नमः
ॐ अद्भ्यो नमः
ॐ तेजसे नमः
ॐ खाय नमः
ॐ वायवे नमः
ॐ परायणाय नमः
ॐ सोमाय नमः
ॐ बृहस्पतये नमः
ॐ शुक्राय नमः
ॐ बुधाय नमः
ॐ अङ्गारकाय नमः
ॐ इन्द्राय नमः
ॐ विवस्वते नमः
ॐ दीप्तांशवे नमः
ॐ शुचये नमः
ॐ शौरये नमः
ॐ शनैश्चराय नमः
ॐ ब्रह्मणे नमः
ॐ विष्णवे नमः
ॐ रुद्राय नमः
ॐ स्कन्दाय नमः
ॐ वरुणाय नमः
ॐ यमाय नमः
ॐ वैद्युताग्नये नमः
ॐ जाठरश्चाग्नये नमः
ॐ ऐन्धनग्नये नमः
ॐ तेजसां पतये नमः
ॐ धर्मध्वजाय नमः
ॐ वेदकर्त्रे नमः
ॐ वेदाङ्गाय नमः
ॐ वेदवाहनाय नमः
ॐ कृताय नमः
ॐ त्रेतायै नमः
ॐ द्वापराय नमः
ॐ सर्वमलाश्रयाय कलये नमः
ॐ कलाकाष्ठामुहूर्तेभ्यो नमः
ॐ क्षपायै नमः
ॐ यामाय नमः
ॐ क्षणाय नमः
ॐ संवत्सरकराय नमः
ॐ अश्वत्थाय नमः
ॐ कालचक्राय विभावसवे नमः
ॐ शाश्वताय पुरुषाय नमः
ॐ योगिने नमः
ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः
ॐ सनातनाय नमः
ॐ कालाध्यक्षाय नमः
ॐ प्रजाध्यक्षाय नमः
ॐ विश्वकर्मणे नमः
ॐ तमोनुदाय नमः
ॐ वरुणाय नमः
ॐ सागराय नमः
ॐ अम्शवे नमः
ॐ जीमूताय नमः
ॐ जीवनाय नमः
ॐ अरिघ्ने नमः
ॐ भूताश्रयाय नमः
ॐ भूतपतये नमः
ॐ सर्वलोकनमस्कृताय नमः
ॐ स्रष्ट्रे नमः
ॐ संवर्तकाय नमः
ॐ वह्नये नमः
ॐ सर्वस्यादये नमः
ॐ अलोलुपाय नमः
ॐ अनन्ताय नमः
ॐ कपिलाय नमः
ॐ भानवे नमः
ॐ कामदाय नमः
ॐ सर्वतोमुखाय नमः
ॐ जयाय नमः
ॐ विशालाय नमः
ॐ वरदाय नमः
ॐ सर्वभूतनिषेविताय नमः
ॐ मनः सुपर्णाय नमः
ॐ भूतादये नमः
ॐ शीघ्रगाय नमः
ॐ प्राणधारकाय नमः
ॐ धन्वतरये नमः
ॐ धूमकेतवे नमः
ॐ आदिदेवाय नमः
ॐ अदितेः सुताय नमः
ॐ द्वादशात्मने नमः
ॐ अरविन्दाक्षाय नमः
ॐ पितृमातृपितामहेभ्यो नमः
ॐ स्वर्गद्वाराय नमः
ॐ प्रजाद्वाराय नमः
ॐ मोक्षद्वाराय नमः
ॐ त्रिविष्टपाय नमः
ॐ देहकर्त्रे नमः
ॐ प्रशान्तात्मने नमः
ॐ विश्वात्मने नमः
ॐ विश्वतोमुखाय नमः
ॐ चराचरात्मने नमः
ॐ सूक्ष्मात्मने नमः
ॐ मैत्रेयाय नमः
ॐ करुणान्विताय नमः

॥ इति श्रीमन्महाभारते वनपर्वणि धौम्ययुधिष्ठिरसंवादे श्री सूर्याष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *