Welcome to Stotra Collection

सुस्वागतम्

New Added Stotram

 
स्तोत्राणि 

श्री गणपति स्तोत्राणि  श्री विष्णु स्तोत्राणि
कुमार स्तोत्राणि  श्री लक्ष्मि स्तोत्राणि
श्री शिव स्तोत्राणि  श्री नरसिंहः  स्तोत्राणि
श्री दक्षिणा मूर्ति स्तोत्राणि  श्री राम स्तोत्राणि
श्री नटराज स्तोत्राणि  श्री कृष्ण स्तोत्राणि
श्रीदुर्गा  स्तोत्राणि  श्री वेङ्कटेश  स्तोत्राणि
श्री देवी स्तोत्राणि  श्री रङ्गनाथ स्तोत्राणि
श्री सरस्वती स्तोत्राणि  श्री गोदा स्तोत्राणि
श्री गायत्री स्तोत्राणि  श्री भूदेवी स्तोत्राणि
ललिता स्तोत्राणि  श्री सुदर्शन स्तोत्राणि
श्री श्यामला स्तोत्राणि  श्री वराह स्तोत्राणि
श्री वाराही स्तोत्राणि  श्री सूर्य स्तोत्राणि
श्री बाला स्तोत्राणि  श्री नवग्रह स्तोत्राणि
श्री दश महाविद्या स्तोत्राणि  श्री  गुरु स्तोत्राणि
श्री  अय्यपा स्तोत्राणि  श्री हनुमान्  स्तोत्राणि
श्री शनि स्तोत्राणि  श्री शतानांमस्तोत्राणि
श्री नागदेवता स्तोत्राणि  श्री सहस्रनामस्तोत्राणि
श्री दत्तात्रेय स्तोत्राणि  श्री श्रीवैष्णव स्तोत्राणि
विविध स्तोत्राणि  श्री हयग्रीव स्तोत्राणि

 

उपनिषदः सूक्तानि 
 

ईशावास्य उपनिषद् श्री भद्र सूक्तम् 
केन उपनिषद् श्री पुरुष सूक्तम् 
कठ उपनिषद् श्री रुद्र  सूक्तम् 
प्रश्न उपनिषद् श्री विष्णु सूक्तम् 
मुण्डक उपनिषद् श्री सूक्तम् + लक्ष्मी सूक्तम्
माण्डुक्य उपनिषद् श्री पितृ  सूक्तम् 
तैत्तिरीय उपनिषद् श्री ब्रह्म सूक्तम् 
ऐतेरेय उपनिषद् श्री भू सूक्तम् 
छन्दोग्य उपनिषद् श्री सूर्य सूक्तम् 
मैत्रायणि उपनिषद् अग्नि सूक्तम् 
बृहदारण्य उपनिषद् देवी सूक्तम् 
स्वेतास्वेतर उपनिषद् श्री पवमान सूक्तम् 
उपनिषदः अन्याः सूक्तानि अन्यानि