|| श्रीगीतार्थसङ्ग्रहः ||

Sri Gitartha Sangrahah

  • Creator :- Srimad Yamunacharya 
  • Related Devata :- Sri Krishna
  • Language :- Sanskrita
  • Shloka Numbars :- 32
  • Category :- Gita 
Sri Gitartha Sangrahah Read Now
Devnagari PDF
English PDF
Tamil PDF
Telugu PDF
Gujrati PDF
Bangali PDF
Audio  Not Available